Milínský Zpravodaj - poděkování E.Trnková2019

-----------------------------------------------
  MILÍNSKÝ ZPRAVODAJ 4 / 2019
-----------------------------------------------

Vážení,
a je to za námi.
Jediná veliká kulturní akce v Milíně.
A myslím, že se povedla.
Alespoň my jsme si jí užili.
A, že to byl masopust vydařený, dokazují stovky snězených jitrnic, jelit, desítky šišek tlačenek, mnoho kg sádka se škvarkama, 2 uzené kýty, ovar i „prdelačka“, stovky litrů vypitého piva, vína a úsměvy na tvářích, ukazující se na fotkách a videích.        
            Jen to počasí si s námi pohrává a pro mě (nás) je nejhorší scénářem déšť a chumelenice. Mnoho lidí odradilo návštěvu masopustu právě počasí, kde ve 13 hodin v okolí Milína, např. Příbram, Kamýk, .. pršelo.
Nad Milínem se ve 13:30 hodin usadil velký černý mrak, ale ti nahoře, nás mají asi rádi, protože v Milíně na akci NEPRŠELO!  
Za to v 18:30hodin déšť smyl poslední zbytky masopustního veselí.
            Jsme rádi, že se na nás přijdete a přijedete podívat, ať z blízkého či dalekého okolí a podpoříte nás v naší činnosti. Jen nás mrzí, že téměř polovina lidí nevydrží až do konce programu. Ti, kteří vystupují na konci programu, si určitě také zaslouží Váš potlesk. Vždyť v dnešní době při nepřízni počasí existuje tolik druhů prádla, stačí se jen vhodně obléci či zakoupit dobrý mok, který zahřeje.
Věřte mi, že ač se jedná o pouhé 3hodiny zábavy a veřejného vystoupení, tak, se přípravě věnujeme několik měsíců a pro některé z nás, je to neskutečný počet hodin.  Rok od roku je těžší a těžší sehnat lidi, kteří by věnovali čas na organizaci akce, většina lidí se chce jen bavit.
            Proto mi dovolte a je to jediná možnost, jak vyjádřit veřejně díky lidem, kteří stojí po mém boku a kteří měli co, do činění 12. ročníku milínského masopustu.
Vždy se obávám, abych na někoho nezapomněla, ale věřte, že si vážím každého, kdo je ochoten věnovat čas přípravě akce.
Musím, ale i chci několik jmen vyzdvihnout.
   Děkuji rodině Srbkovým, Štětinovým za přípravu, úklid a propůjčení prostoru milínského pivovaru.
Vláďovi S. za kreativitu při výrobě povozu, obětavost, závozy, přívozy a vždy ochotu pomoci.
Svému partnerovi Petrovi Ž., kterému jsem toho letos „nandala“ a on mi neskutečně pomáhal a podporoval mě, za přívozy i odvozy všeho materiálu.
Svému synovi Jiřímu T., který vytvářel všechny grafické záležitosti – jako jsou např. plakáty, dvojlisty, transparenty… a kvůli kterým se ze začátku dohadujeme, než to doladíme do nádherné konečné podoby, ale i za fotodokumentaci, webové stránky, videa.  Je to vždy i první člověk, s kterým vše konzultuji.
Petře H., pro kterou v oblasti gastronomie a vše k tomu patřící nebyl nic problém.
Rodině Vopičkovým, kde přes počáteční problémy se zabijačkou, jsme nakonec měli výtečnou „prdelačku“ a ovar.
Katce M. za výrobu mýdel, dárečků a její mamince Aničce J., za to, že ušily kostýmy pro pradlenky.
Manželům V. a J. Kalíkovým za přípravu, elektřinu, úklid a organizaci na hasičárně.
Katce S. za pomoc a morální podporu.
    Děkuji všem vedoucím: Veronice S., Marušce S., Katce S., Vendulce M., Janě V., Šárce Š., Evě K., Věrce O., Martě S., Petrovi Ž., Jiřímu T., Anetě K., Mírovi O., Rosťovi T. za vedení skupin i organizaci, i když i letos se vyskytly problémy.
Dále Mírovi Č. za transparenty,
Lukášovi T. za reprodukovanou hudbu,
p.Levíčkovi za přívod elektřiny,
Martině B.za koláče,
Věrce T. za věnce,
rodině Slivkovic za transport
i zaskakujícímu flašinetáři Osvaldovi R. . 
   Dále děkuji všem pracovníkům obce a všem prodejcům zabijačkových produktů, všem sponzorům i stánkařům. 
Pochopitelně děkuji kapele Sousedé, za to, že nás i Vás nezištně bavili hudbou a zpěvem i tančícím Zářícím ženám.
Milanovi V. za zvučení.
   Děkuji všem účinkujícím a masopustníkům za kreativní kostýmy a vystoupení a úžasnému konferenciérovi Marcelovi F., který celé akci dodal „šťávu“!
A teď, poprvé udělám vyjímku a poděkuji sobě.
„Edito DÍK, že si to zvládla!“
   Letošní ročník mi nějak dal zabrat a já přemýšlela, zda pokračovat dál.
Pak se, ale stane věc, která Vás ovlivní a zapůsobí na Vás.
Sháníte 20 chlapů, aby přestěhovali špatně umístěné podium. Ty chlapy musíte sehnat do druhého dne, aby se akce uskutečnila. K výzvě použijete, ústní, mobilní, sociální sítě.
V pátek 1. 3. v 16 hodin je na hasičárně více jak 30 mužských, několik žen a 4 paleťáky. To je úžasný pocit a je Vám „fajn“.  
„Děkuji CHLAPI!“

Vím, že to se mnou občas není jednoduché, ale každá akce je o disciplíně, času, pokoře, pomoci, penězích, organizaci.
Nic se totiž neudělá samo, bez lidí.
Byla bych ráda, kdyby si toto všichni uvědomili.

Přeji krásné odpočinkové dny a zdraví všem.

Uvidíme, zda masopust 22. 2. 2020 v Milíně bude!

Za celý masopustní klan o 170 účinkujících v roce  2019
Edita Trnková
hlavní organizátorka masopustu

-------------------------------------------
 PRIBRAM.cz
-------------------------------------------

https://www.pribram.cz/clanek/staroceska-milinska-veselice-jiz-tuto-sobotu/12881/
https://www.pribram.cz/clanek/masopustni-veseli-vrcholi/12946/

-------------------------------------------
 PERISKOP
-------------------------------------------