Milínský Zpravodaj2016

Vážení spoluobčané, milí účinkující,
 
dovolte mi, abych se ještě jednou vrátila k letošnímu již uskutečněnému masopustu.
Věřte, že příprava nám zabrala ne, desítky, ale stovky hodin a proto bych chtěla poděkovat ještě jednou všem 107 učinkujícím.
Snad mi odpustí, že  je zde nebudu jmenovat všechny, ale přeci bych pár jmen  vyzdvihla.
Děkuji hlavně své rodině, V.Srbkovi za jeho úžasnou polní kuchyni s koněm a plackami, za vstřícnost a spolupráci V.Vojáčkovi a D. Reiterové, obci a obecní radě za schválení finanční částky, L. a J. Trnkovi za přípravu hudby a ozvučení, hereckým výkonům všem, ale obzvlášť královské rodině i šášům.
Škoda jen, že všichni přihlížející nevydrželi až do konce a tak přišli o další krásná vystoupení účinkujících, veselí, tanec, hody a pití u knihovny, bohužel, neodhadneme vždy časy různých vystoupení a tak se masopust může zdát někomu dlouhý.
Celou dobu jsme se snažili o bezpečnost spoluobyvatel i učinkujících a  přes nějaké menší krvavé šrámy z rytířského klání a puchýře z ohňové show se to za podpory rytířů a zbrojnošů, podařilo.
Proto je pro mě nepochopitelné, že z důvodu k zaujmutí lepšího místa k vidění se vrhají rodiče se svými dětmi před rozjetý vůz s koňmi a i před koně samotné. Věřte, že jezdci díky těmto, asi v tu chvíli nepřemýšlejícím lidem, měli hodně práce koně vůbec udržet. Díky za zvládnutou cestu.
Možná, že někteří z Vás jste mohli říci a řekli: „Je toto vůbec Masopust?“
Snažili jsme se zachovat některé masopustní zvyky, udělat masopust trochu jinak, zábavnější.
A hlavně vzdát hold narození největšího našeho krále Karla IV a tak oslavit 700let jeho narození a kdy jindy, no přeci na Masopust, na akci, kterou v Milíně navštíví nejvíce lidí.
Co je to vlastně Masopust?
Například, průvody masek, které jsou všude pohošťěny, což v Milíně bohužel nefunguje, zde hostí masky přihlížející!
Ale hlavně je to společenská záležitost při které se lidi dobře baví a věřte mi, že my jsme se opravdu dobře bavili a užili si to a až zde budeme mít i taneční sál, tak masopust zakončíme i s přihlížejícími obyvateli taneční zábavou.
 
                                                           Edita Trnková
 
 
2019 ....... 2024 © masopust-milin.cz
webdesign | websystem | KAO.cz