Milínský Zpravodaj 20172017

Vážení spoluobčané a masopustní účinkující,

letošní milínský netradiční masopust je za námi.

Doufám, že jste nám trochu toho slizu už odpustili a my jsme Vás za to v sobotu pobavili.
My jsme se teda bavili a náramně si to užili, i když bylo před i při masopustu, pár nervy drásajících skutečností, ale přesto jsme do toho šli s velkým nasazením.
Věřte, že za celou akcí se skrývá mnoho a mnoho hodin práce i příprav a někdy stačí jen málo a milínský masopust by nebyl.

Tuto akci bereme, jako možnost se vzájemně setkat, pobavit se, ať už jsou mezi námi děti, mládež, dospělci nebo ti dříve narození, lidé ze sídliště, z Homole, z Kojetína či přilehlých obcí.

Chci a musím touto cestou poděkovat hlavně své rodině za podporu. Jiřímu Trnkovi ml., který je při přípravě masopustu moje „pravá i levá ruka“, Lukášovi Trnkovi za zajištění hudby a bezpečné řízení vozidla, Petrovi Žídkovi za zajištění vozidla a pochopení.
Dále děkuji V. Srbkovi za stovky hodin při výrobě úžasného draka a celé rodině Srbkových za půjčení a úklid prostorů, které pořád v Milíně chybí.
Hudebním skupinám Sousedé a Metuzalém, konferenciérovi M. Doležalovi, D. Reitrové za zajištění všeho potřebného k masopustu, rodině Matějkových za výborné občerstvení, manželům Mišincovým za vyhrazení prostorů, kameramanům, fotografovi a vedení obce Milín a jejich pracovníkům za možnou realizaci a úklid prostorů.
Též děkuji, vedoucím jednotlivých skupin, ale hlavně všem účinkujícím, kterých bylo opět přes stovku. 
Odpusťte, že Vás zde všechny nejmenuji, zaplnili bychom mnoho stran Zpravodaje.
Díky za Váš čas, nácviky, schůzky, kreativní kostýmy i vystoupení.
BYLI JSTE SKVĚLÍ!

Leckdo srovnává masopustní veselí letošní s loňským Karlem IV, ale každá akce je jiná, jedinečná a tudíž nesrovnatelná.

Hlavní je, že v dnešní uspěchané moderní době, která někdy ničí, bohužel hodně, sociální vazby mezi lidmi, jsou podobné aktivity více než potřebné a záslužné.
Takže v neposlední řadě děkuji i Vám všem, kteří jste se na nás přišli podívat a odměnili nás zaslouženým potleskem.
 
Edita Trnková
organizátorka masopustu
 
2019 ....... 2024 © masopust-milin.cz
webdesign | websystem | KAO.cz